Panel LogowaniaDrodzy koledzy, jeżeli któryś z kolegów chce przedstawić swoje zdjęcia w galerii koła proszę przesłać je na adres e-mail: kulikgd@wp.pl .

Aktualności

18.04.2019 r.
Zarząd KŁ nr.22 Kulik zawiadamia, że w dniu 11.05.2019 roku o godz. 10:00(sobota) w Karczmie „U Wiesi „ ul. Jeziorna 12, 83-404 Nowa Karczma odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków K.Ł. „KULIK”. Koledzy, którzy posiadają mundury myśliwskie proszeni są o przybycie w strojach galowych. Obecność członków i kandydatów obowiązkowa!

18.04.2019 r.
Pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów myśliwskich wszystkim Kolegom i ich rodzinom życzy Zarząd Koła.

30.03.2019 r.
Informujemy , że na wniosek Okręgowej Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału ww. ocena zostanie przeprowadzona dla wszystkich trofeów samców zwierzyny płowej dla myśliwych KŁ nr.22 "Kulik" w dniu 12 kwietnia - godz. 14.00 - 18.00 w Nadleśnictwie Kościerzyna ul. M. Skłodowskiej – Curie 6.

Ci spośród członków kół, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przedłożyć do oceny pozyskanych trofeów w dniu 12 kwietnia będą mogli uczynić w dniu 26 kwietnia - godz. 14.00 – 18.00 w siedzibie ZO PZŁ Gdańsk - Gdańsk , ul. Jaśkowa Dolina 114

30.03.2019 r.
Zarząd KŁ.nr.22 " Kulik " przypomina o rozliczeniu prac gospodarczych na rzecz koła do dnia 31 marca 2019 r.

03.02.2019 r.
Komunikat Zarządu KŁ nr.22 Kulik z dnia 31.01.2019 r.

W związku z przysłanym do Koła oświadczeniem z dnia 24.01.2019 r. o zakazie polowania na gruntach gospodarstwa oznaczonych na mapce kolorem niebieskim, wprowadzamy do odwołania zakaz polowań na tym terenie . Grunty są położone częściowo w rejonach L, K, J, R. Wszystkie zwyżki z tego terenu będą usunięte i przeniesione w inne miejsca. Ambony ( 2 na L, 1 na K i 2 na J ) zostaną zamknięte i będą przestawione latem po zbiorach.

Mapa do pobrania w formacie: JPG - PDF , mapa obwodu nr 158 do pobrania w formacie: PDF

17.01.2019 r.
W załączonym linku film instruktażowy w sprawie bioasekuracji (ASF), który został zamieszczony na stronie lasów Państwowych.

Prosimy Kolegów o zapoznanie się z zamieszczonym materiałem.

https://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/wideo/afrykanski-pomor-swin-bioasekuracja

17.12.2018 r.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2019, pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę. Składamy moc gorących życzeń dla Was i Waszych bliskich, przede wszystkim zrozumienia, wzajemnej życzliwości oraz powodzenia w rozwiązywaniu wszelkich przeciwności. Zawsze patrzmy na to co dobre, a nie na to co Nas dzieli.
Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór
Zarząd Koła KULIK

26.10.2018 r.
Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 05.09.2017 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych na rok 2019 ustalona została w wysokości:
a/ składka normalna- 363 zł (w tym składka na PZŁ 320 zł i ubezpieczenie 43 zł)
b/ składka ulgowa – 203 zł (w tym składka na PZŁ 160 zł i ubezpieczenie 43 zł)

Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 43 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką. Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem macierzystego koła łowieckiego
Wpłaty składki członkowskiej należy dokonać na konto koła najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r.

13.10.2018 r.
Okręgowa Rada Łowiecka zaprasza Kolegów myśliwych wraz z rodzinami oraz miłośników przyrody i sympatyków łowiectwa na uroczyste obchody VIII Hubertusa Gdańskiego w dniu 20.10.2018 r. Uroczystości rozpoczną się tradycyjnie mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku - Oliwie . Zbiórka myśliwych i pocztów sztandarowych na placu przed Bazyliką o godz. 12.30 . Więcej informacji :
http://www.gdansk.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=pzl_www&_PageID=131&_RowID=1915&_CAT=GDANSK.AKTUALNOSCI

23.08.2018 r.
Prosimy o zapoznanie się Kolegów ze zmianami dotyczącymi postępowania przy ocenie zgodności odstrzału samców zwierzyny płowej.
Pełen komunkat na stronie ZO PZŁ w Gdańku.
http://www.gdansk.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=pzl_www&_PageID=131&_RowID=1904&_CAT=GDANSK.AKTUALNOSCI

16.08.2018 r.
Informujemy, że w zawiązku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF na terenach bezpośrednio przylegających do województwa pomorskiego od dnia 10 sierpnia 2018 r obowiązują nowe zasady bioasekuracji opracowane przez Główny Inspektorat Weterynarrii. Prosimy myśliwych o zapoznanie się z tymi materiałami. Szczegóły pod linkiem: https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/440-asf-bioasekuracja

04.07.2018 r.
Okręgowa Rada Łowiecka Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku zaprasza kolegów myśliwych wraz z rodzinami oraz wszystkich sympatyków łowiectwa i miłośników przyrody na XV Festiwal Kultury Łowieckiej „Knieja 2018” w Sierakowicach i Ostrzycach. Festiwal odbywał się będzie w dniu 14.07.2018 r./sobota/.

Festiwalowi towarzyszyć będą wystawy w Sierakowicach i Somoninie.

Szczegóły: http://www.gdansk.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=pzl_www&_PageID=131&_RowID=1879&_CAT=GDANSK.AKTUALNOSCI

04.07.2018 r.
Koło zakładowe SITLiD przy Nadleśnictwie Lubichowo zaprasza myśliwych do uczestnictwa w imprezach strzeleckich na strzelnicy w Bietowie.

Zawody te są kontynuacją imprez z lat mienionych.

Szczegóły: http://www.lubichowo.gdansk.lasy.gov.pl/zawody-strzeleckie

08.06.2018 r.
KOMUNIKAT ZO PZŁ W GDAŃSKU Z DNIA 25.05.2018R.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 (dalej „Administrator" lub „PIŁ") będący Administratorem Danych Osobowych członków PZŁ , informuje o zasadach przetwarzania tych danych oraz związanych z tym prawach przysługujących członkom PZŁ ..


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PZŁ możliwy jest pod adres e-mail: ochronadanych@pzlow.pl, lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35, 00-029 Warszawa

Dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych PZŁ, czyli :
1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;
2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;
3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;
6) współpracy z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
7) wspierania i prowadzenia prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;
8) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;
9) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.
10) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.
Dane osobowe członków PZŁ przechowywane będą (w zależności od rodzaju danych) zgodnie z polityką retencji danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. W dowolnym momencie każdy członek PZŁ lub stażysta może uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego.
Pełny komunikat pod linkiem:
http://www.gdansk.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=pzl_www&_PageID=131&_RowID=1873&_CAT=GDANSK.AKTUALNOSCI

28.05.2018 r.
Okręgowa Rada Łowiecka w Gdańsku zaprasza kolegów myśliwych wraz z rodzinami oraz wszystkich sympatyków łowiectwa i miłośników przyrody na XV Festiwal Kultury Łowieckiej „Knieja 2018” w Sierakowicach .Festiwal odbywał się będzie w dniu 14 lipca 2018 r.
Program festiwalu -Sierakowice. 14.07.2017 r.
Konkurs Oceny Poroży Jeleni godz.11:30 przy drewnianym zabytkowym Kościele w Sierakowicach
Konkurs Szlachetnej Sztuki Wabienia Jeleni
Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
Przegląd Muzyki myśliwskiej
Szczegóły: http://www.pzlelblag.pl/komunikaty/Pismo_przewodnie.pdf

24.05.2018 r.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PZŁ nr 61/2016 z dnia 29 grudnia 2016 nastąpi wymiana dotychczasowych legitymacji PZŁ, które będą sukcesywnie wprowadzane od 2017 roku. Dotychczasowe legitymacje tracą ważność z dniem 31.12.2018 r.”

W związku z uchwałą proszę o wypełnienie druku "Dane osobowe myśliwego – aktualizacja”, który po wypełnieniu wraz ze zdjęciem należy dostarczyć do Kol. Arkadiusza Barzdo listownie lub osobiście do dnia 9 czerwca 2018 r. Zdjęcie winno być aktualne – takie jak do dowodu osobistego o formacie 3,5 na 4,5 cm, na którym widoczne będzie dwoje uszu, na białym tle.

Druk jest dostępny pod linkiem: http://kulik.org.pl/upload/dane_mysliwego-aktualizacja.pdf
Po tym terminie myśliwi będą zobowiązani do indywidualnego wyrobienia nowych legitymacji.

10.05.2018 r.
Zarząd K.Ł. nr.22 Kulik w Gdańsku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 09.06. 2018 r.(sobota) o godz. 10:00 w "Karczmie u Wiesi ", Nowa Karczma ul. Jeziorna 12.

24.04.2018 r.
Zapraszamy wszystkich myśliwych Koła i stażystów na trening strzelecki i szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych, które odbędą się w dniu 30 czerwca 2018 roku na strzelnicy w Bietowie. Zbiórka o godzinie 12:30, trening od godziny 13:00. W planie treningu jest strzelanie w konkurencjach trap, zając i dzik.

27.03.2018 r.
Pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych ,zdrowia, pomyślności wszystkim myśliwym, ich rodzinom oraz wszystkim sympatykom łowiectwa składa Zarząd Koła Łowieckiego nr 22 Kulik.

16.03.2018 r.
Uprzejmie informujemy, że przystrzelanie broni odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku (piątek) w godzinach 14-17 na strzelnicy w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114. Myśliwi, którzy nie będą mogli przybyć w tym terminie są zobowiązani do przystrzelenia broni we własnym zakresie i dostarczeniu zaświadczenia Koledze Łowczemu. Przystrzelanie prowadzić będzie Kolega Stanisław Koziołek.

26.02.2018 r.
Miło nam poinformować, że Koło nasze ma już 55 lat, co stało się faktem w dniu 18 lutego 2018 roku. W związku z tym, jak wszystkim już wiadomo, w tym roku odbędzie się jubileuszowy bal myśliwski – 26 maja 2018 roku w Szymbarku w Restauracji REMUS Sala Bankietowa „Stodoła”. Poprzedzi go okolicznościowa msza święta w kościele parafialnym w Szymbarku o godzinie 16.00.

W kwietniu br. do wszystkich Kolegów myśliwych wraz z osobami towarzyszącymi i stażystów zostaną rozesłane zaproszenia. Już dziś prosimy jednak o uwzględnienie dnia 26 maja 2018 roku w swoich planach, tak by jak najliczniej uczcić ten nasz wspaniały jubileusz.

Informujemy, że istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w Szymbarku. Nocleg w pokojach dwuosobowych. Koszt 45zł od osoby za dobę. Liczba miejsc jest ograniczona, więc prosimy, jeśli ktoś chce skorzystać z tej opcji, o rezerwację miejsc, wysyłając mailem na adres sekretarza kol. Arkadiusza Barzdo następujących danych: imię i nazwisko, długość pobytu (można dłużej niż na jedną noc), liczbę osób. Ostateczny termin dokonania rezerwacji to 30 kwietnia br. Może się zdarzyć jednak, że przy późnej rezerwacji nie będzie już miejsca. A więc, im wcześniej dokona się rezerwacji tym lepiej. Koło nie pokrywa kosztów noclegu.

25.10.2017 r.
Zarząd KŁ nr.22 Kulik w Gdańsku składa podziękowania dla pocztu sztandarowego i myśliwych Koła uczestniczących w uroczystych obchodach „VII Hubertusa Gdańskiego” w dniu 21.10.2017 r. i mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku -Oliwie .

25.10.2017 r.
ZO PZŁ w Gdańsku ,Okręgowa Komisja Hodowlana ds.Zwierzyny Drobnej zaprasza kolegów wraz z rodzinami na uroczyste zakończenie i pokot w ramach II Okręgowego Polowania na Lisy, które się odbędzie 3 lutego 2018 r. (sobota) o godz.12:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym na Pażęcach (gmina Stężyca ,powiat kartuski).Po pokocie odbędzie się biesiada myśliwska. Udział w pokocie i biesiadzie jest bezpłatny. Zainteresowanych myśliwych proszę o kontakt w sprawie szczegółów z kolegą Arkadiuszem Barzdo. Zgłoszenia potwierdzenia udziału w imprezie proszę zgłaszać najpóźniej do 15 stycznia 2018 r.

25.09.2017 r.
Okręgowa Rada Łowiecka zaprasza Kolegów myśliwych wraz z rodzinami oraz miłośników przyrody i sympatyków łowiectwa na uroczyste obchody „VII Hubertusa Gdańskiego” w dniu 21.10.2017 r. Uroczystości rozpoczną się tradycyjnie mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku -Oliwie .Początek o godz.12.30 zbiórka myśliwych i pocztów sztandarowych na placu przed Bazyliką. O godz. 13.00 Msza święta hubertowska pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia . Zarząd Koła zwraca się z prośbą o liczny udział w uroczystości. Szczegóły :http://www.gdansk.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=pzl_www&_PageID=131&_RowID=1815&_CAT=GDANSK.AKTUALNOSCI

25.09.2017 r.
ZO PZŁ w Gdańsku zaprasza myśliwych ,stażystów i sympatyków łowiectwa na VI piknik szkoleniowy "Pies,róg, sokolnictwo w tradycji i kulturze łowieckiej" , który odbędzie się w Bukowcu w stanicy Koła Łowieckiego „Szarak” w Tczewie 30 września 2017r. Po szczegóły prosimy zainteresowanych o kontakt z Kol.Arkadiusz Barzdo

Medal okolicznościowy
ufundowany z okazji
45-lecia założenia Koła

Logo zaprojektował:
kol.Jacek Gąsienica-Szostak
wraz z żoną

Strona główna